Zadanie ÚPD Lechnica (zapracované pripomienky pred schválením)

Kategoria: 
Územný plán