VROV

číslo Dátum zverejnenia / doručenia Predmet Partner IČO Suma v € Príloha
14/2023 18. 5. 2023 / 18. 5. 2023 Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia Novostavba materskej školy v obci Lechnica Ing. Arch. Ivan Oliver Smolec 32873964 9 780,00 PDF icon ZMLUVA O DIELO.pdf
64/2023 11. 5. 2023 / 11. 5. 2023 Obstaranie majetku - stavba HS Filip Babiak F- mal Spišská Stará Ves 47227770 5 744,05
13/2023 11. 5. 2023 / 11. 5. 2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 00177474 1 400,00 PDF icon Zmluva o dotácii DPO SR 2023.pdf
12/2023 11. 5. 2023 / 11. 5. 2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o aktualizácii programov TOPSET s.r.o. Stupava 46919805 48,00 PDF icon Dodatok č. 4 TOPSET.pdf
11/2023 11. 5. 2023 / 11. 5. 2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR-PACK a.s., Bratislava 35979798 PDF icon Dodatok č. 3 Natur pack.pdf
63/2023 4. 5. 2023 / 4. 5. 2023 Telefón PL Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 24,98
62/2023 3. 5. 2023 / 3. 5. 2023 Elektrina 3-5/2023 VSE Košice 44483767 570,00
61/2023 2. 5. 2023 / 2. 5. 2023 Vývoz komunálneho odpadu 4/2023 EKOS Stará Ľubovňa 36168475 205,50
60/2023 2. 5. 2023 / 2. 5. 2023 Systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o., Banská Bystrica 36041688 180,48
59/2023 1. 5. 2023 / 1. 5. 2023 Plyn 5/2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 100,00
58/2023 20. 4. 2023 / 20. 4. 2023 Dymovnice - kanalizácia Pyro market 17336755 94,90
10/2023 19. 4. 2023 / 19. 4. 2023 Dohoda §54 Podpora udržania pracovných návykov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 102,66 PDF icon Dohoda §54 PUPN.pdf
57/2023 18. 4. 2023 / 18. 4. 2023 Stravné lístky vyúčtovacia faktúra DOXX Stravné lístky Žilina 36391000 0,00
56/2023 14. 4. 2023 / 14. 4. 2023 Stravné lístky - zálohová faktúra DOXX Stravné lístky Žilina 36391000 626,38
55/2023 14. 4. 2023 / 14. 4. 2023 Vyúčtovacia fa - žiadosť o MŠ Premier Consulting EÚ, Komárno 48231657 0,00
54/2023 12. 4. 2023 / 12. 4. 2023 Členský príspevok 2023 Tatry - Pieniny LAG Sp.St.Ves 42085284 128,00
53/2023 12. 4. 2023 / 12. 4. 2023 Internet 4/2023 Prvá internetová Stará Ľubovňa 35849487 14,99
52/2023 12. 4. 2023 / 12. 4. 2023 Aktualizácia programov TOPSET s.r.o. Stupava 46919805 620,40
51/2023 12. 4. 2023 / 12. 4. 2023 Aktualizácia dát katastra TOPSET s.r.o. Stupava 46919805 36,00
50/2023 5. 4. 2023 / 5. 4. 2023 Strata ČOV za rok 2022 Obec Červený Kláštor 00326135 1 147,99
49/2023 5. 4. 2023 / 5. 4. 2023 Doúčtovanie ČP 2023 RZTPO Spišská Belá 31955151 6,60
48/2023 4. 4. 2023 / 4. 4. 2023 Telefón PL Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 24,98
47/2023 4. 4. 2023 / 4. 4. 2023 Vyúčtovacia Fa - doména Webglobe a.s. Bratislava 52486567 0,00
46/2023 3. 4. 2023 / 3. 4. 2023 Fa za služby - žiadosť na MŠ Premier Consulting EÚ, Komárno 48231657 1 800,00
45/2023 1. 4. 2023 / 1. 4. 2023 Plyn 4/2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 262,00
44/2023 31. 3. 2023 / 31. 3. 2023 Vývoz TKO 3/2023 EKOS Stará Ľubovňa 36168475 149,57
43/2023 30. 3. 2023 / 30. 3. 2023 Fa za služby - poloh. a výškop. projekt MŠ Marek Furcoň , Matiašovce 54394651 150,00
9/2023 29. 3. 2023 / 29. 3. 2023 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 3 871,18 PDF icon Zmluva CnTP.pdf
8/2023 22. 3. 2023 / 22. 3. 2023 Dodatok č.1 k Zmluve o municipálnom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 PDF icon Dodatok č.1 k Zmluve o municipálnom úvere.pdf
7/2023 21. 3. 2023 / 21. 3. 2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - záujmové vzdelávanie detí CVČ Sp. St. Ves Mesto Spišská Stará Ves 00326526 836,00 PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - SSV CVČ.pdf
6/2023 21. 3. 2023 / 21. 3. 2023 Zmluva o dielo - VO a spracovanie žiadosti na zvýšenie kapacít MŠ Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno 48231657 11 988,00 PDF icon ZoD PC - Zvýšenie kapacít materských škôl.pdf
5/2023 21. 3. 2023 / 21. 3. 2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Spolufinancovanie zdravotného strediska v Spišskej Starej Vsi Mesto Spišská Stará Ves 00326526 256,00 PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - SSV CIZS.pdf
42/2023 14. 3. 2023 / 14. 3. 2023 Vodné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad 36500968 44,58
41/2023 13. 3. 2023 / 13. 3. 2023 Internet Prvá internetová Stará Ľubovňa 35849487 14,99
40/2023 12. 3. 2023 / 13. 3. 2023 Doména Webglobe a.s. Bratislava 52486567 15,54
39/2023 10. 3. 2023 / 10. 3. 2023 Fa za služby - zimná údržba ciest Dunajec s.r.o. Spišská Stará Ves 36479789 888,00
38/2023 10. 3. 2023 / 10. 3. 2023 Servis výpočtovej techniky WebComs s.r.o. Spišská Stará Ves 36516244 69,90
37/2023 9. 3. 2023 / 9. 3. 2023 Odmena za hudob. diela SOZA Bratislava 00178454 15,96
36/2023 8. 3. 2023 / 8. 3. 2023 Členský príspevok 2023 Sev. Spiš - Pieniny Stará Ľubovňa 42234182 323,75
35/2023 6. 3. 2023 / 6. 3. 2023 Telefón PL Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 19,99
34/2023 3. 3. 2023 / 3. 3. 2023 FA za služby - ročné hlásenie EKOS Stará Ľubovňa 36168475 134,52
33/2023 2. 3. 2023 / 2. 3. 2023 Vývoz TKO 2/2023 EKOS Stará Ľubovňa 36168475 273,67
32/2023 1. 3. 2023 / 1. 3. 2023 Plyn 3/2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 478,00
31/2023 23. 2. 2023 / 23. 2. 2023 Prenájom plošiny - orez stromov J G SK s.r.o. 43806767 168,00
30/2023 21. 2. 2023 / 21. 2. 2023 Fa za služby - porealizačné zameranie cintorína Ing. Ján Furcoň , geodet 34630317 192,00
29/2023 20. 2. 2023 / 20. 2. 2023 Doplatok poistné Komunálna poisťovňa Bratislava 31595545 53,64
28/2023 20. 2. 2023 / 20. 2. 2023 Poistenie budov Komunálna poisťovňa Bratislava 31595545 54,56
27/2023 17. 2. 2023 / 17. 2. 2023 Vývoz TKO 11/2022 EKOS Stará Ľubovňa 36168475 286,22
26/2023 15. 2. 2023 / 15. 2. 2023 Vyúčtovacia faktúra stravné lístky DOXX Stravné lístky Žilina 36391000 0,00
25/2023 13. 2. 2023 / 13. 2. 2023 Zálohová faktúra stravné lístky DOXX Stravné lístky Žilina 36391000 332,08
24/2023 13. 2. 2023 / 13. 2. 2023 Poistné štvorkolka Wustenrot Bratislava 31383408 68,31
23/2023 13. 2. 2023 / 13. 2. 2023 Internet 2/2023 Prvá internetová Stará Ľubovňa 35849487 14,99
22/2023 9. 2. 2023 / 9. 2. 2023 Vypracovanie žiadosti EF Envisave Poprad 52978303 85,00
21/2023 6. 2. 2023 / 6. 2. 2023 Vývoz komunálneho odpadu 1/2023 EKOS Stará Ľubovňa 36168475 241,58
20/2023 6. 2. 2023 / 6. 2. 2023 BTS a technik PO LIVONEC SK, s.r.o, Stará Ľubovňa 48121347 360,00
19/2023 6. 2. 2023 / 6. 2. 2023 Telefón PL Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 19,99
4/2023 3. 2. 2023 / 3. 2. 2023 Zmluva o budúcom prevádzkovaní kanalizácie W-control, Poprad 36804207 PDF icon Zmluva o budúcom prevádzkovaní kanalizácie.pdf
18/2023 1. 2. 2023 / 1. 2. 2023 Plyn 2/2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 507,00
17/2023 1. 2. 2023 / 1. 2. 2023 Faktúra za elektrinu 1-2/2023 VSE Košice 44483767 570,00
3/2023 31. 1. 2023 / 31. 1. 2023 Zmluva o budúcom prevádzkovaní vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad 365000968 PDF icon Zmluva o budúcom prevádzkovaní vodovodu.pdf
2/2023 31. 1. 2023 / 31. 1. 2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20/2019 ARPROG, Poprad 36168335 215 984,35 PDF icon Dodatok č. 2 k ZOD 20-2019.pdf
16/2023 31. 1. 2023 / 31. 1. 2023 Odmeny výkon. umelcom SLOVGRAM Bratislava 17310598 38,40
15/2023 25. 1. 2023 / 25. 1. 2023 Vyúčtovacia faktúra doména Webglobe a.s. Bratislava 52486567 0,00
14/2023 23. 1. 2023 / 23. 1. 2023 Členský príspevok 2023 RZTPO Spišská Belá 31955151 48,12
13/2023 19. 1. 2023 / 19. 1. 2023 Rozpočet V a K 2023 MARMI Poprad 36457868 120,00
12/2023 16. 1. 2023 / 16. 1. 2023 Predfaktúra doména Webglobe a.s. Bratislava 52486567 15,54
1/2023 16. 1. 2023 / 16. 1. 2023 Darovacia zmluva - tablet Štatistický úrad SR 00166197 304,80 PDF icon Darovacia zmluva tablet.pdf
11/2023 13. 1. 2023 / 13. 1. 2023 Vyúčtovanie poplatkov Stavebný úrad Kežmarok 00326283 225,00
10/2023 13. 1. 2023 / 13. 1. 2023 Vyúčtovacia faktúra plyn 2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -237,30
9/2023 12. 1. 2023 / 12. 1. 2023 Internet 1/2023 Prvá internetová Stará Ľubovňa 35849487 14,99
8/2023 12. 1. 2023 / 12. 1. 2023 Vyúčtovacia faktúra energie 2022 VSE Košice 44483767 -197,83
7/2023 4. 1. 2023 / 4. 1. 2023 Predplatné 2023 Zamagurské noviny RAMAGU o.z. Spišská Stará Ves 42232473 144,00
6/2023 4. 1. 2023 / 4. 1. 2023 Členský príspevok 2023 ZMOS 00584614 47,36
5/2023 4. 1. 2023 / 4. 1. 2023 Telefón PL Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 19,99
4/2023 4. 1. 2023 / 4. 1. 2023 Vývoz TKO 12/2022 EKOS Stará Ľubovňa 36168475 208,41
3/2023 3. 1. 2023 / 3. 1. 2023 Stravné lístky vyúčtovacia faktúra DOXX Stravné lístky Žilina 36391000 0,00
2/2023 2. 1. 2023 / 2. 1. 2023 Aktualizácia programov TOPSET s.r.o. Stupava 46919805 4,20
1/2023 2. 1. 2023 / 2. 1. 2023 Členský príspevok 2023 RVC Štrba 31954502 17,92
16/2022 30. 12. 2022 / 30. 12. 2022 Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 1/2008 Ján Tomaľa, Martin Švienty 37241737, 40129675 PDF icon Nájom nebytových priestorov - stolári.pdf
15/2022 13. 12. 2022 / 13. 12. 2022 Dohoda §12 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 PDF icon Dohoda ÚPSVAR §12.pdf
131/2022 9. 12. 2022 / 9. 12. 2022 Vodné 3.9.-7.12.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad 36500968 1,32
130/2022 9. 12. 2022 / 9. 12. 2022 Stravné lístky - zálohová faktúra DOXX Stravné lístky Žilina 36391000 234,61
129/2022 7. 12. 2022 / 7. 12. 2022 Členský príspevok na rok 2022 Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 37780701 51,20
128/2022 5. 12. 2022 / 5. 12. 2022 Telefón PL Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 24,98
127/2022 1. 12. 2022 / 1. 12. 2022 Zabezpečenie činnosti zodpov osoby NAJ Nová Ľubovňa 36515001 60,00
126/2022 1. 12. 2022 / 1. 12. 2022 Plyn 12/2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 189,00
14/2022 10. 11. 2022 / 10. 11. 2022 Dohoda §10 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 PDF icon Dohoda ÚPSVAR §10.pdf
125/2022 4. 11. 2022 / 4. 11. 2022 Internet 11/2022 Prvá internetová Stará Ľubovňa 35849487 10,99
124/2022 4. 11. 2022 / 4. 11. 2022 Vývoz NOO a VO EKOS Stará Ľubovňa 36168475 663,27
123/2022 4. 11. 2022 / 4. 11. 2022 Vývoz TKO EKOS Stará Ľubovňa 36168475 211,92
122/2022 4. 11. 2022 / 4. 11. 2022 Hudobná produkcia Deň úcty k starším Peter Baka Spišské Hanušovce 36152404 250,00
121/2022 4. 11. 2022 / 4. 11. 2022 Telefón PL Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 19,99
120/2022 3. 11. 2022 / 3. 11. 2022 Geodetické práce Ján Furcoň Spišská Stará Ves 34630317 240,00
119/2022 3. 11. 2022 / 3. 11. 2022 Elektrina VSE Košice 44483767 491,00
118/2022 2. 11. 2022 / 2. 11. 2022 Stavebný materiál Stavebniny Furcoň Spišská Stará Ves 34630317 55,12
117/2022 1. 11. 2022 / 1. 11. 2022 Plyn Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 160,00
116/2022 31. 10. 2022 / 31. 10. 2022 Technické zabezpečenie dňa obce Ing. Juraj Roth 52537901 1 000,00
115/2022 17. 10. 2022 / 17. 10. 2022 Biele vrecia na odpad EKOS Stará Ľubovňa 36168475 174,24
114/2022 12. 10. 2022 / 12. 10. 2022 Led svetlo Roel Adriaan Ramp Česká Lípa 86941461 100,90
113/2022 12. 10. 2022 / 12. 10. 2022 Internet Prvá internetová Stará Ľubovňa 35849487 10,99