VROV

číslo Dátum zverejnenia / doručenia Predmet Partner IČO Suma v € Príloha
13/2020 31. 3. 2020 / 31. 3. 2020 Príkazná zmluva - Požiarny projekt k Hasičskej zbrojnici Lukáš Šimoňák 250,00 PDF icon Príkazná zmluva.pdf
12/2020 27. 3. 2020 / 27. 3. 2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 1 400,00 PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie DHZO.pdf
11/2020 27. 3. 2020 / 27. 3. 2020 Zmluva o dielo "Novostavba Hasičskej zbrojnice" Filip Babiak, F-mal 47227770 56 159,26 PDF icon Zmluva o dielo F-mal.pdf
10/2020 20. 3. 2020 / 20. 3. 2020 Dodatok č.1 k Zmluve o úvere OTP Banka Slovensko a.s. 31318916 PDF icon Dodatkok č. 1 k Zmluve o úvere.pdf
9/2020 17. 3. 2020 / 17. 3. 2020 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve SM GLOBAL, s.r.o. Batizovce, 47742364 PDF icon DODATOK KU KÚPNEJ ZMLUVE.pdf
8/2020 12. 3. 2020 / 12. 3. 2020 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s.., Košice 36599361 PDF icon Návrh Zmluvy o pripojení.pdf, PDF icon Stanovisko prevadzkovatela distribucnej sustavy.pdf
7/2020 10. 3. 2020 / 10. 3. 2020 náklady spojené so záujmovým vzdelávaním Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Haligovce 42078415 60,00 PDF icon Zmluva o poskytovaní dotácií CVČ - Haligovce.pdf
6/2020 3. 3. 2020 / 3. 3. 2020 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 50349287 28 000,00 PDF icon Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku 304-2020.pdf
5/2020 27. 2. 2020 / 27. 2. 2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR - PACK a.s., Bratislava 35979798 PDF icon Dodatok č. 1 NATUR - PACK a.s..pdf
4/2020 21. 2. 2020 / 21. 2. 2020 Kúpna zmluva SM GLOBAL, s.r.o. Batizovce, 47742364 31 532,40 PDF icon Kúpna zmluva štvorkolka + príslušenstvo.pdf
20/2020 2. 3. 2020 / 21. 2. 2020 za služby v oblasti ver. obstarávania I&Z Tender, s.r.o., Trenčín 46953248 300,00
19/2020 2. 3. 2020 / 13. 2. 2020 za internet 02/2020 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
3/2020 10. 2. 2020 / 10. 2. 2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 30 000,00 PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie MV SR - Hasičská zbrojnica.pdf
18/2020 2. 3. 2020 / 10. 2. 2020 za vývoz kom. odpadu 01/2020 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 119,39
17/2020 2. 3. 2020 / 6. 2. 2020 za telefón 1/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 19,99
16/2020 2. 3. 2020 / 3. 2. 2020 za zabezpečenie technika PO a činnosti BTS za rok 2020 LIVONEC SK, s.r.o., Stará Ľubovňa 48121347 360,00
15/2020 2. 3. 2020 / 3. 2. 2020 za zemný plyn 2/2020 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 156,00
14/2020 2. 3. 2020 / 3. 2. 2020 za el. energiu 1.1.2020-29.2.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 350,00
13/2020 2. 3. 2020 / 29. 1. 2020 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava 00178454 14,28
12/2020 2. 3. 2020 / 27. 1. 2020 členský príspevok na rok 2020 Regionálne združenie tatr. a podtatr. obcí, Spišská Belá 31955151 45,65
11/2020 2. 3. 2020 / 23. 1. 2020 za aktualizáciu programov 2019 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 4,20
10/2020 2. 3. 2020 / 23. 1. 2020 za elektromontážne práce na ver. osvetlení SIČÁR JOZEF, Spišské Hanušovce 31256015 723,36
2/2020 20. 1. 2020 / 20. 1. 2020 Dodatok k Zmluve o dielo Premier Consulting EU, s. r.o., Komárno 48231657 0,00 PDF icon Dodatok k Zmluve o dielo.pdf
9/2020 2. 3. 2020 / 16. 1. 2020 za tlačiareň WebComs s.r.o. Spišská Stará Ves 36516244 263,76
8/2020 2. 3. 2020 / 16. 1. 2020 za registráciu a prevádzku webovej stránky - záloha Webglobe-Yegon, s.r.o., Bratislava 36306444 44,28
7/2020 2. 3. 2020 / 14. 1. 2020 vyúčtovanie el. energie za rok 2019 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 -18,25
6/2020 2. 3. 2020 / 14. 1. 2020 vyúčtovanie plynu za rok 2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 23,12
5/2020 2. 3. 2020 / 13. 1. 2020 za internet 1/2020 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
4/2020 2. 3. 2020 / 13. 1. 2020 za zemný plyn 1/2020 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 161,00
3/2020 2. 3. 2020 / 10. 1. 2020 za Zamagurské noviny 2020 RAMAGU, o.z., Spišská Stará Ves 42232473 120,00
2/2020 2. 3. 2020 / 7. 1. 2020 za vývoz kom. odpadu 12/2019 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 194,36
1/2020 7. 1. 2020 / 7. 1. 2020 Dohoda uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 0,00 PDF icon Dohoda § 10 ÚPSVAR.pdf
1/2020 2. 3. 2020 / 7. 1. 2020 za telefón 12/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 19,99
144/2019 19. 12. 2019 / 19. 12. 2019 za biele vrecia na kom. odpad EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 70,20
143/2019 19. 12. 2019 / 18. 12. 2019 za stravné lístky - vyúčtovanie DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 36391000 0,00
142/2019 19. 12. 2019 / 16. 12. 2019 za stravné lístky - záloha DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 36391000 470,38
141/2019 19. 12. 2019 / 12. 12. 2019 za internet 12/2019 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
140/2019 19. 12. 2019 / 9. 12. 2019 za vodu od 11.9.2019 - 2.12.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,, Poprad 36500968 3,92
139/2019 19. 12. 2019 / 9. 12. 2019 za telefón 12/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 19,99
138/2019 19. 12. 2019 / 4. 12. 2019 za vývoz kom. odpadu 11/2019 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 133,94
137/2019 19. 12. 2019 / 3. 12. 2019 za zemný plyn 12/2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 119,00
29/2019 26. 11. 2019 / 26. 11. 2019 Poistná zmluva pre poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava 31595545 290,00 PDF icon PZ_441 PZ na podpis.pdf
136/2019 19. 12. 2019 / 25. 11. 2019 za stočné za rok 2019 Obec Červený Kláštor 00326135 2 978,28
135/2019 26. 11. 2019 / 22. 11. 2019 za svietidlo na verejné osvetlenie Ing. Ivan Labanc, Spišská Nová Ves 33610908 129,88
134/2019 26. 11. 2019 / 18. 11. 2019 za vývoz VOO a NO EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 231,75
133/2019 26. 11. 2019 / 13. 11. 2019 za vypracovanie žiadosti pre projekt "Úprava prístupových plôch k cintorínu a vypracovanie ver. obstarávania Ekoslov Consulting, s.r.o., Prešov 31670083 1 100,00
132/2019 26. 11. 2019 / 13. 11. 2019 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 07-12/2019 NAJ,s.r.o., Nová Ľubovňa 36515001 60,00
131/2019 26. 11. 2019 / 12. 11. 2019 za internet 11/2019 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
130/2019 26. 11. 2019 / 11. 11. 2019 vyhotovenie geometrického plánu a porealizačné zameranie mosta Ing. Ján Furcoň, Spišská Stará Ves 34630317 180,00
129/2019 26. 11. 2019 / 8. 11. 2019 za vypracovanie žiadosti na Envirofond "Vodovod a kanalizácia Lechnica - dokončenie" Ing. Viera Lichvárová, Kamienka 44008562 180,00
128/2019 26. 11. 2019 / 7. 11. 2019 za vývoz kom. odpadu 10/2019 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 118,19
127/2019 26. 11. 2019 / 7. 11. 2019 za telefón 10/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 22,60
126/2019 26. 11. 2019 / 4. 11. 2019 predplatné za časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ- vyúčtovanie Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava 31348262 0,00
125/2019 26. 11. 2019 / 4. 11. 2019 za el. energiu 1.9.2019- 30.11.2019 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 338,00
124/2019 26. 11. 2019 / 4. 11. 2019 za plyn 11/2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 101,00
28/2019 31. 10. 2019 / 31. 10. 2019 Príkazná zmluva o obstarávaní dohodnutých činností v dohodnutej oblasti poistenia UNIVERSAL, maklérsky dom, a.s., Bratislava 35822091 0,00 PDF icon Príkazná zmluva.pdf
123/2019 26. 11. 2019 / 25. 10. 2019 organizácia verejného obstarávania na uskutočnenie stavby "Vodovod a kanalizácia Lechnica - dokončenie" INPRO POPRAD, s.r.o. Poprad 36501476 720,00
122/2019 26. 11. 2019 / 22. 10. 2019 predplatné za časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ- záloha Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava 31348262 125,00
27/2019 16. 10. 2019 / 16. 10. 2019 záujmová a príležitostná činnosť v rámci aktivít CVČ v Sp. Starej Vsi Mesto Spišská Stará Ves 00326526 375,12 PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.pdf
26/2019 14. 10. 2019 / 14. 10. 2019 Zmluva o dielo "Vodovod a kanalizácia Lechnica - dokončenie" ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335 202 488,02 PDF icon Zmluva o dielo.pdf
121/2019 16. 10. 2019 / 11. 10. 2019 za internet 10/2019 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
25/2019 9. 10. 2019 / 9. 10. 2019 Zmluva o dielo "Revitalizácia verejných priestranstiev - prístupový chodník k cintorínu" Lukáš Kocibáš, Haligovce 46176918 30 394,90 PDF icon 5. Zmluva.pdf
120/2019 16. 10. 2019 / 8. 10. 2019 za stravné lístky - vyúčtovanie DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 36391000 0,00
119/2019 16. 10. 2019 / 7. 10. 2019 za telefón 09/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 19,99
118/2019 16. 10. 2019 / 3. 10. 2019 za vývoz kom. odpadu 09/2019 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 173,34
117/2019 16. 10. 2019 / 2. 10. 2019 za stravné lístky - záloha DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 36391000 277,68
116/2019 16. 10. 2019 / 1. 10. 2019 za zemný plyn 10/2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 61,00
115/2019 16. 10. 2019 / 30. 9. 2019 Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie PROCONT, spol. s r. o. Prešov 00697591 588,00
114/2019 16. 10. 2019 / 27. 9. 2019 za plagáty, tričká, medaily MediaCare, s.r.o., Kežmarok 46211284 356,00
113/2019 16. 10. 2019 / 24. 9. 2019 za stavebné práce "Most v obci Lechnica" Ing. Milan Štupák - IVS Nová Ľubovňa 10769676 7 400,63
112/2019 16. 10. 2019 / 24. 9. 2019 Práce na stavbe Most v obci Lechnica - splášková kanalizácia Ing. Milan Štupák - IVS Nová Ľubovňa 10769676 2 962,80
111/2019 16. 10. 2019 / 24. 9. 2019 Stavebný dozor na stavbe Most v obci Lechnica STAVOTECH, s.r.o., Bardejov 31681379 800,00
24/2019 19. 9. 2019 / 19. 9. 2019 Mulčovanie trávnatých porastov Ing. Slavomír Majerčák, Lechnica 23 162,50 PDF icon Príkazná zmluva - mulčovanie.pdf
110/2019 19. 9. 2019 / 16. 9. 2019 za vodu od 7.6.2019 - 10.9.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,, Poprad 36500968 6,53
109/2019 19. 9. 2019 / 12. 9. 2019 za mesačník "1000 riešení" - vyúčtovanie PORADCA s.r.o., Žilina 36371271 0,00
108/2019 19. 9. 2019 / 12. 9. 2019 za internet 9/2019 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
107/2019 19. 9. 2019 / 9. 9. 2019 za spevácke vystúpenie na Stretnutí rodákov Stoličnoho džyvky, Veľký Lipník 52214541 200,00
106/2019 19. 9. 2019 / 9. 9. 2019 za vývoz kom. odpadu 08/2019 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 136,57
105/2019 19. 9. 2019 / 9. 9. 2019 za telefón 08/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 19,99
23/2019 9. 9. 2019 / 6. 9. 2019 za sušené byliny Bc. Monika Majerčáková, Lechnica 23 109,80 PDF icon Kúpno-predajná zmluva.pdf
104/2019 19. 9. 2019 / 6. 9. 2019 Príprava a zabezpečenie kultúrneho programu na Stretnutie rodákov Aktívny život, o.z., Nová Ľubovňa 42421080 300,00
103/2019 19. 9. 2019 / 6. 9. 2019 Divadelné predstavenie na Stretnutí rodákov OZ Cililing, Prešov 42228531 200,00
102/2019 19. 9. 2019 / 4. 9. 2019 Prenájom skakacieho hradu na Stretnutie rodákov Roman Glevaňák, Červený Kláštor 43630715 100,00
101/2019 19. 9. 2019 / 4. 9. 2019 Kultúrne vystúpenie na Stretnutí rodákov FsK Kicora, Lendak 42385491 200,00
100/2019 19. 9. 2019 / 4. 9. 2019 za stavebné práce na stavbe "Most v obci Lechnica" Ing. Milan Štupák - IVS , Nová Ľubovňa 10769676 33 325,34
99/2019 19. 9. 2019 / 3. 9. 2019 za technicko-organizačné zabezpečenie Stretnutia rodákov RAMAGU, o.z., Spišská Stará Ves 42232473 450,00
98/2019 19. 9. 2019 / 2. 9. 2019 za plyn 9/2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 20,00
97/2019 19. 9. 2019 / 30. 8. 2019 grafické úpravy plagátov MTB TOUR 2019 Katarína Bednárová, Haniska 47119543 40,00
96/2019 19. 9. 2019 / 28. 8. 2019 za technické zabezpečenie Stretnutia rodákov JOTA_M, s. r. o., Lechnica 62 52490220 500,00
95/2019 19. 9. 2019 / 28. 8. 2019 za biele vrecia na kom. odpad EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 70,20
94/2019 19. 9. 2019 / 26. 8. 2019 za poháre na MTB TOUR 2019 Martin Adamčík - MAAD, Cestice 315 41452534 251,71
93/2019 19. 9. 2019 / 26. 8. 2019 predplatné mesačníka "1000 riešení" - záloha PORADCA s.r.o., Žilina 36371271 39,00
22/2019 23. 8. 2019 / 23. 8. 2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj Prešov 37870475 0,00 PDF icon Dodatok č. 1 k Zmluve.pdf
92/2019 26. 8. 2019 / 12. 8. 2019 za internet 08/2019 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
91/2019 26. 8. 2019 / 9. 8. 2019 za propagačné materiály a značenia na Singletrails MediaCare, s.r.o., Kežmarok 46211284 250,00
90/2019 26. 8. 2019 / 9. 8. 2019 za vyhotovenie a dodávku tabule k projektu EFPRV MediaCare, s.r.o., Kežmarok 46211284 320,00
89/2019 26. 8. 2019 / 9. 8. 2019 za ochranné pracovné pomôcky pre členov DHZO FLORIAN, s.r.o. Martin 36427969 1 547,97
88/2019 26. 8. 2019 / 9. 8. 2019 za mesačník PORADCA 2019 - vyúčtovanie PORADCA s.r.o., Žilina 36371271 0,00
87/2019 26. 8. 2019 / 8. 8. 2019 poplatok za vyjadrenie k PD Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 120,00
86/2019 26. 8. 2019 / 8. 8. 2019 za telefón 07/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 19,99