Základné Info

Základné informácie o obci
Obec Lechnica leží na severe regiónu Zamagurie, v okrese Kežmarok, v Prešovskom samosprávnom kraji. Rozloha obce je 12,43 km2 (1243 ha). Kataster obce má členitý reliéf a leží v nadmorskej výške 452 – 861 m.n.m. Najnižšie položeným miestom je miesto na rieke Dunajec, na hranici s Poľskou republikou a najvyšším je úpätie Haligovských skál na hranici katastra s katastrom obce Haligovce. Obec Lechnica hraničí s mestom Spišská Stará ves (západná hranica 3,2 km), s obcou Červený Kláštor (severná hranica 5,1 km), s Poľskou republikou ( severná hranica 0,3 km), s obcou Lesnica (severovýchodná hranica 1,8 km), s obcou Haligovce (východná hranica 5,4 km), s obcou Veľká Lesná (juhovýchodná hranica 0,9 km) a s obcou Havka (južná hranica 4,4 km).
Obcou pretekajú potoky Havka, Jordanec, Lipník a okrajovou časťou katastra preteká rieka Dunajec.

Základná charakteristika v tabuľke

Ukazovateľ Hodnota
Názov obce Lechnica
Kód obce 523615
Názov okresu Kežmarok
Názov kraja Prešovský
Štatút obce obec
PSČ 059 06
Prvá písomná zmienka (rok 1319
Nadmorská výška 485 m.n.m
Celková výmera 1243 ha / 12,43 km2
Počet obyvateľov k 31.12.2023 261
Počet obyvateľov k 31.12.2023 (muži / ženy) 126 / 135 
Počet obyvateľov k 31.12.2023 (do 18 rokov
chlapci / dievčatá)
22 / 39
Počet obyvateľov k 31.12.2023 (od 18 do 62 rokov
muži / ženy)  
84 / 74
Počet obyvateľov k 31.12.2023 (nad 62 rokov muži / ženy) 20 / 22
Hustota obyvateľstva k 31.12.2021 (počet obyvateľov na km2) 20,99

Symboly obce

                                         
Erb obce                                                                Vlajka obce