Dokumenty a tlačivá

Meno dokumentu Typ Dokument / Tlačivo
Informácia pre verejnosť - CIVILNÁ OCHRANA iné Informácia pre verejnosť 2017.pdf
Výročná správa za rok 2015 iné Výročná správa obce rok 2015.pdf
Rozpočet obce na roky 2017-2019 iné Rozpočet na rok 2017-2019 na vyvesenie.pdf
Rozpočet obce na roky 2016-2018 iné Rozpočet na rok 2016-2018.pdf
Záverečný účet za rok 2016 iné Záverečný účet obce za rok 2016.pdf
Záverečný účet za rok 2015 iné Záverečný účet obce za rok 2015.pdf
Kniha ubytovaných - strana iné Kniha ubytovaných - strana.pdf
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla iné Žiadosť o zrušenie súpisného čísla.pdf
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla iné Žiadosť o pridelenie súpisného čísla.pdf
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením iné Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf

Stránky