Dokumenty a tlačivá

Meno dokumentu Typ Dokument / Tlačivo
Schválený záverečný účet obce Lechnica za rok 2023 Rozpočty, uzávierky Schválený záverečný účet obce Lechnica za rok 2023.pdf
Návrh záverečného účtu obce Lechnica za rok 2023 Rozpočty, uzávierky Návrh záverečného účtu obce Lechnica za rok 2023.pdf
Vzdanie sa odvolania - kolaudačné konanie Stavebný úrad vzdanie sa odvolanie_kolaudačné konanie.pdf
Vzdanie sa odvolania - stavebné konanie Stavebný úrad vzdanie sa odvolanie_stavebné konanie.pdf
Vzdanie sa odvolania - územné konanie Stavebný úrad vzdanie sa odvolanie_územné konanie.pdf
Vyhlásenie - stavebný dozor Stavebný úrad vyhlasenie dozoru stavebný dozor.pdf
Vyhlásenie - kvalifikovaná osoba Stavebný úrad vyhlasenie dozoru kvalifikovaná osoba.pdf
Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stavebný úrad 13_Žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf
Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stavebný úrad 12_Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia.pdf
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stavebný úrad 11_Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stavebný úrad 10_Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby.pdf
Žiadosť o zmeny v užívaní stavby Stavebný úrad 09_Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stavebný úrad 08_Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby s kolaudáciou Stavebný úrad 07_Žiadosť o dodatočné povolenie stavby + kolaudácia-2.pdf
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stavebný úrad 06_Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stavebný úrad 05_Žiadosť o povolenie odstránenie stavby.pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stavebný úrad 04_Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
Žiadosť o stavebné povolenie Stavebný úrad 03_Žiadosť o stavebné povolenie.pdf
Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom konaní Stavebný úrad 02_Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní.pdf
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stavebný úrad 01_Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf