Dokumenty a tlačivá

Meno dokumentu Typ Dokument / Tlačivo
Vzdanie sa odvolania - kolaudačné konanie Stavebný úrad vzdanie sa odvolanie_kolaudačné konanie.pdf
Vzdanie sa odvolania - stavebné konanie Stavebný úrad vzdanie sa odvolanie_stavebné konanie.pdf
Vzdanie sa odvolania - územné konanie Stavebný úrad vzdanie sa odvolanie_územné konanie.pdf
Vyhlásenie - stavebný dozor Stavebný úrad vyhlasenie dozoru stavebný dozor.pdf
Vyhlásenie - kvalifikovaná osoba Stavebný úrad vyhlasenie dozoru kvalifikovaná osoba.pdf
Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stavebný úrad 13_Žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf
Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stavebný úrad 12_Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia.pdf
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stavebný úrad 11_Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stavebný úrad 10_Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby.pdf
Žiadosť o zmeny v užívaní stavby Stavebný úrad 09_Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stavebný úrad 08_Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby s kolaudáciou Stavebný úrad 07_Žiadosť o dodatočné povolenie stavby + kolaudácia-2.pdf
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stavebný úrad 06_Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stavebný úrad 05_Žiadosť o povolenie odstránenie stavby.pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stavebný úrad 04_Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
Žiadosť o stavebné povolenie Stavebný úrad 03_Žiadosť o stavebné povolenie.pdf
Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom konaní Stavebný úrad 02_Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní.pdf
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stavebný úrad 01_Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf
Rozpočet na r. 2024 - 2026 Rozpočty, uzávierky Rozpočet na rok 2024-2026.pdf
Návrh rozpočtu obce Lechnica na roky 2024-2026 Rozpočty, uzávierky Rozpočet na rok 2024-2026.pdf