Organizácie a združenia

Obec Lechnica je členom rôznych organizácií a na území obce tiež pôsobia združenia o ktorých sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY
Obec je súčasťou tejto organizácie od jej vzniku. OOCR Severný Spiš - Pieniny nepatrí svojou pôsobnosťou medzi veľké organizácie, no v ponímaní turizmu patrí medzi najlukratívnejšie a najnavštevovanejšie na celom Slovensku. Na území pôsobnosti tejto organizácie sa nachádza množstvo atrakcií, v zmysle ktorých vznikal aj slogan "JEDEN DEŇ NESTAČÍ". Viac o oblastnej organizácii sa dočítate na oficiálnych stránkach tejto organizácie www.visitspis.sk

Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamagruria
Toto združenie vzniklo v roku 1999, od kedy sa datuje aj účasť obce Lechnica ako člena tohto združenia. Územná pôsobnosť tohto združenia sa vzťahuje na región Zamagurie a Pieniny. Viac na webovej stránke organizácie http://www.tatry-pieniny.com/zprrpz/

Miestna akčná skupina TATRY - PIENINY LAG
Obec Lechnica je aj členom občianského združenia TATRY - PIENINY LAG, ktorého pôsobnosť je na území okresov Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. Cieľom miestnej akčnej skupiny je všeobecný rozvoj jej územia na základe možnosti získania finančných prostriedkov EÚ po schválení statútu MAS. Viac o miestnej akčnej skupine a jej aktivitách sa dočítate na web stránke http://www.tatry-pieniny.com/

Poľovnícke združenie DUNAJEC
Na prevažnej väčšine katastra Lechnica vykonáva právo poľovníctva Poľovnícke združenie DUNAJEC. Pôsobnosť poľovnického združenia DUNAJEC je okrem katastra Lechnice, ktorý je druhým najväčším katastrom združenia, aj kataster Spišská Stará Ves, Sp.St. Ves k.ú. Lysá nad Dunajcom a katastre Havka a Majere. Združenie vykonáva soju činnosť na celkovej ploche 2528 hektárov. Toto združenie vzniklo rozhodnutím Lešného úradu v Podolínci č. 111/1993 zo dňa 15. apríla 1993. V súčasnosti ma 25 členov.
Predseda:                    Peter Kutarňa
Tajomník:                     Jozef Regec
Poľovný hospodár:    Ondrej Ferenčák

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
Na tokoch, ktoré pretekajú územím obce Lechnica vykonáva pôsobnosť MO SRZ Spišská Stará Ves. Konkrétne ide o toky Jordanecký potok, Dunajec a Lipničanku. Podrobné informácie nájdete na web stránke http://www.srzssv.sk/