Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrs. volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024