VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Nariadenie prípravného konania pozemkových úprav v k.ú. Lechnica

Kategoria: 
Pozemkové úpravy