OZNÁMENIE O VEREJNOM PREROKOVANÍ NÁVRH STRATEGICKÉHO DOKUMENTU - "ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LECHNICA - NÁVRH RIEŠENIA" A "SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU"