Zverejnenie email. adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Kategoria: 
úradná tabuľa