Zadanie pre vypracovanie Územného plánu Lechnica (schválené)

Kategoria: 
Územný plán