VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kategoria: 
úradná tabuľa