Ponuka práce pre odídencov z Ukrajiny - Пропозиція про роботу

Otvára sa nám tu ponuka práce pre ženy a mužov na pozíciu:
upratovačka, lektorka ukrajinského jazyka/pre naše interné potreby/, mechanik/všeobecná pracovná výpomoc v dielni/, technický pracovník, vodič/vodička autobusu s nasledovnými podmienkami, ktoré sme preverovali aj cez ministerstvo dopravy.
 
Zisťovali sme dodatočné informácie ohľadne udelenia VP skupiny  D pre možnosť vykonávať prácu vodiča/vodičky pre zamestnanie utečencov z Ukrajiny.
 
Aké sú podmienky pri vodičskom oprávnení na autobus, keď nemá D?
 
Podmienky pre udelenie vodičského oprávnenia pre skupinu D:
1. Musí spĺňať minimálny vek a to je 24 rokov
2. Musí byť psychicky spôsobilý (potrebné vykonať psychotesty pre požadovanú skupinu, čiže D)
3. Musí byť zdravotne spôsobilý (obvodným lekárom potvrdené tlačivo – prihláška o udelenie VP)
4. Má na území SR pobyt v trvaní najmenej 185 dní (ohľadom toho sme už kontaktovali MINDOP pre možnosť výnimky)
5. Nemá vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený, obmedzený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru
6. Nemá vodičský preukaz vydaný SR odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte EHP
7. Nie je držiteľom vodičského preukazu vydaného SR alebo cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motor. vozidiel, akej je vodičský preukaz , o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny.
 
Aké sú podmienky pre týchto ľudí, ktorí majú D a nemajú KKV (základnú aj rýchlu)?
 
Ohľadom podmienok získania KKV (Kvalifikačná karta vodiča) pre vojenských utečencov:
Pri získaní kvalifikačnej karty vodiča, platia aj naďalej podmienky stanovené zákonom č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
 
1. Musia absolvovať pravidelný výcvik alebo základnú zrýchlenú kvalifikáciu
2. Pravidelný výcvik v počte 35 hodín (33 hodín teória, 2 hodiny konštrukcia – 4 dni) týka sa žiadateľov ktorí majú VP skupiny D vydaný do 10.09.2008
3. Základná kvalifikácia v počte 140 hodín pre tých čo majú VP skupiny D vydaný po 10.09.2008 (130 hodín teórie- denne 10 hodín výučby a 10 hodín praktického výcviku, ukončené skúškou na Okresnom úrade)
4. Musia byť držiteľom povolenia na pobyt a tzv. Ružového osvedčenia (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/osvedcenie-vodica/osvedcenie-vodica-pre-medzinarodnu-nakladnu-cestnu-dopravu-v-prenajme-alebo-za-uhradu)
 
 

Kategoria: 
úradná tabuľa